|
|
|
|
|
  • imperial
  • İMPERİAL
Ferraser Derz Dolgu Malzemesi
 Ürün Adı : FERRASER Derz Dolgu Malzemesi

Ürün Grubu : Derz Fuga Dolgu Malzemesi

Tanım : Çimento esaslı, kimyasal katkılar, polimerler ve mineral dolgular ile takviye edilerek TS EN 13888’e göre üretilen, CG1 sınıfı, seramik, fayans, mermer, granit, doğal taş, tuğla vb. gibi malzemeler için dekoratif, su geçirmez, 0 - 6 mm genişliğinde fugalama imkânı veren, çatlamadan mükemmel yapışma sağlayan, derz dolgu malzemesidir.

Ambalaj Şekli : 20 kg’lık kraft torba

Renk : Beyaz / Renkli

Standart : TSE 13888 – CG1.

Kullanım Alanları : İç ve dış mekânlarda, Duvarda, zeminde,

Granit, seramik, fayans, mermer, tuğla ve doğal taşların derzlerinde kullanılır.

Özellikleri/Avantajları : Dayanıklı ve uzun ömürlüdür 0-6 mm genişliğinde uygulamalarda çatlamadan mükemmel yapışma sağlar

Yoğun yaya trafiğine dayanıklıdır

Suya, dona ve neme karşı dayanıklıdır Kolay hazırlanır ve uygulanır

Yanmaz.

Teknik Özellikleri :

 

 

 

Renk :

Beyaz veya renkli

Aşınma Dayanımı:

< 2000 mm3

Basınç Dayanımı :

≥ 15 N/mm2

Eğilme Dayanımı :

≥ 2, 5 N/mm2

Donma Çözünme sonrası basınç dayanımı:

≥ 15 N/mm2

Donma Çözünme sonrası eğilme dayanımı:

≥ 2, 5 N/mm2

Büzülme:

< 3 mm/m

30 dakika sonra su emme:

< 5 gr

240 dakika sonra su emme:

< 10 gr

 

Numunelerin deneyi gerekmeksizin, 2000/605/EC sayılı karara gore bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları icin verilmiştir.

 

Uygulama Bilgileri :

 

 

 

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C) - (+35°C)

Çalışma Süresi 20°C:

1 saat

Dinlendirme Süresi :

10 dakika

Karışım Oranı :

6, 5 lt su / 20 kg toz

 

Yüzey Hazırlığı : Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı kürlenmiş olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey toz, boya, kir, deterjan vb. gibi tutunmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama öncesi gerekli ise derz boşlukları su ile nemlendirilmelidir.

Uygulama : Karıştırma kabına alınan 6-7 litre su üzerine 20 kg’lık Ferraser Derz Dolgusu yavaş yavaş boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar tercihen düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan malzeme 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha karıştırılıp uygulamaya geçilmelidir.

Harç sert kauçuk uçlu çek pas veya kauçuk tabanlı derz yayma malası ile derz boşluklarına doldurulmalıdır. Boşlukların iyi doldurulabilmesi için önce paralel sonra çapraz çekilmelidir.

Geniş Harcın yüzey üzerindeki fazlalığı yumuşak uçlu bir ıspatula veya nemlendirilmiş sünger uçlu ıspatula ile sıyrılıp, ortam sıcaklığına göre 15-30 dakika beklendikten sonra nemli bir süngerle silinerek, yüzeyde kalabilecek ince derz tabakası temizlenmelidir.

Yüzeyde düzgünleştirme ve temizleme işlemi kuru bir bez yardımıyla, derz yaş iken yapılmalıdır.

 Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ya da donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Sarfiyat : Derz aralığına Göre Tüketim Miktarları (g/m2)

 

Seramik Boyutları

3mm

4mm

5mm

10x10 cm

700

950

1000

20x20 cm

350

500

700

30x30 cm

250

300

500

 

 

 

 

 

Depolama Ömrü : Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 kat istifle, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri / Uyarılar: +5°C ile +35°C arasında kullanılmalıdır.

Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.

Kullanım suresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.

Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Renkli derz dolguların zarar görmemesi için, çamaşır suyu, tuzruhu, kireç sökücü̈ vb. temizlik

malzemelerinin derzlerin üzerine uygulanmasından kaçınılmalıdır.

Renk homojenliği açısından, son silme işlemi özenle yapılmalıdır.

Beyaz ve açık renk derz dolgularında sararmaya neden olabileceğinden, uygulama öncesinde seramiklerin suda bekletilmesinden kaçınılmalıdır. 

Malzeme çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için güvenlik veri broşürünü inceleyiniz.

Tehlike Uyarıları: R 36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayınız.

S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, eldiven, gözlük/maske kullanınız.

Xi: Tahriş edicidir.

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

Sorumluluk: Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İmperial ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve İmperial'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında İmperial'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle İmperial ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde İmperial tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan İmperial sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. İmperial’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün İmperial'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.