|
|
|
|
|
  • imperial
  • İMPERİAL
Topraser Fayans Seramik ve Mermer Yapıştırma Harcı
 Ürün Adı : Topraser Fayans Seramik ve Mermer Yapıştırma Harcı

Ürün Grubu :Seramik yapıştırma harcı

Tanım : Çimento esaslı, kimyasal katkılar ve polimerler ile takviye edilerek TS EN 12004’e göre üretilen, C1 sınıfı fayans, seramik, çini, mermer ve cam mozaiklerin duvarlara ve zemine yapıştırmak için kullanılan yapıştırma harcıdır.

Ambalaj Şekli :25 kg’lık kraft torba

Renk :Gri

Standart :TS EN 12004 – Sınıfı: C1.

Kullanım Alanları :Çimento esaslı yüzeyler iç mekanda yatay ve düşey, dış mekan­da yatay ve düşey yüzeylere su emme oranı %3 den fazla olan seramik ve fayans vb. kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır. Seramik vb. malzeme yapıştırılmasında max. 33X33 ebadına kadar olan malzemeler için uygundur.

Özellikleri/Avantajları: Dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Yanmaz

Teknik Özellikleri :

 

 

 

Renk :

Gri

Başlangıç yapışma dayanımı :

≥ 0, 5 N/mm2

Suya daldırma sonrası yapışma Dayanımı :

≥ 0, 5 N/mm2

Sıcakta yaşlandırma sonrası yapışma Dayanımı :

≥ 0, 5 N/mm2

Donma-çözülme çevrimleri sonrası yapışma Dayanımı :

≥ 0, 5 N/mm2

Opentime yapışma dayanımı (20dak) :

≥ 0, 5 N/mm2

Sıcaklık Dayanımı :

-30 °C ile +60 °C

Yangına tepki :

*Avrupa sınıfı A1

 

Numunelerin deneyi gerekmeksizin, 2000/605/EC sayılı karara göre

- Bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.

 

Uygulama Bilgileri :

 

 

 

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C) - (+35°C)

Çalışma Süresi :

25 dakika

Dinlendirme Süresi :

10 dakika

Karışım Oranı :

6 – 6, 5 lt su / 25 kg toz

Kap Ömrü :

Max. 3 saat

Kullanıma Alma Süresi :

Uygulamadan 48 saat sonra (Bu süre düşük sıcaklıklarda uzar, yüksek sıcaklıklarda kısalır)

Derz Uygulamaya Başlama Süresi :

Duvarda 24 saat - Zeminde 48 saat.

 

Yüzey Hazırlığı : Uygulama yapılacak yüzey kalıp yağı, toz, boya, kir, deterjan vb. gibi tutunmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar uygulama öncesi İmperial tamir harçları ile onarılmalı, çok emici yüzeyler nemlendirilmelidir.

Uygulama : Karıştırma kabına alınan 6-6, 5 litre su üzerine 25 kg’lık Topraser yavaş yavaş boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar tercihen düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan malzeme 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha karıştırılıp uygulamaya geçilmelidir.

Yapıştırma harcı uygulama yapılacak yüzeye bastırılarak sürülmeli ve ardından kalınlığı yapıştırılacak malzemenin boyutuna göre seçilmiş dişli çelik mala ile taraklanmalıdır.

En geç 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırma işlemi tamamlanmalıdır. Bu süre herhangi bir nedenle aşılmış ise, uygulanan yapıştırma harcı yüzeyden alınmalıdır.

İyi bir yapıştırma için, lastik çekiç yardımı ile hava dışarı atılmalıdır.

Uygulama esnasında yüzeyde film oluşmuş ise o kısım tekrar taraklanmalı, uzun sure güneşe maruz kalmış çok sıcak ya da donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Duvar ve zemin uygulamalarında 20x20 cm’den büyük seramikler için hem uygulama yapılacak yüzeye hem de seramiklerin arkasına harç uygulanmalıdır.

Hazırlanan harç max. 3 saat içinde tüketilmelidir.

Sarfiyat : Seramik Boyutları Tarak Diş Ölçüsü Tüketim

10x10 ile 20x20 cm 8x8x8 mm Tek taraflı yapışma 4-5 kg/m2

10x10 ile 20x20 cm 8x8x8 mm Çift taraflı yapışma 6 kg/m2

20x20 ile 33x33 cm 10x10x10 mm Çift taraflı yapışma 7-8 kg/m2

Depolama Ömrü : Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 kat istifle, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri / Uyarılar: +5°C ile +35°C arasında kullanılmalıdır.

Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.

Kullanım suresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.

Derz uygulaması için duvarda 24 saat zeminde 48 saat beklenmelidir.

Uygulamadan önce emici yüzeyler ıslatılmalı veya uygun astar ile astarlanmalıdır.

Malzeme çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için güvenlik veri broşürünü inceleyiniz.

Tehlike Uyarıları: R 36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayınız.

S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, eldiven, gözlük/maske kullanınız.

Xi: Tahriş edicidir.

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

Sorumluluk:

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki startlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İmperial ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve İmperial'ın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında İmperial’ın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle İmperial ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde İmperial tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan İmperial sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. İmperial’ın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış̧ ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün İmperial'a başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır