|
|
|
|
|
  • imperial
  • İMPERİAL
Wegaser Bims ve Gaz Beton Örgü Harcı
 Ürün Adı : Wegaser Bims ve Gaz Beton Örgü Harcı

Ürün Grubu : Tamir Sıva ve Harçları

Tanım : Çimento esaslı, kimyasal katkılar ile takviye edilerek üretilen, yüksek performansa sahip, pratik ve kolay uygulama imkânı sağlayan, tek bileşenli bims ve gaz beton örgü harcıdır.

Ambalaj Şekli : 25 kg’lık kraft torba

Renk : Gri

Standart : TS EN 998-2

Kullanım Alanları : İç ve dış cephelerde

Gaz Beton ve Bims duvar örmede

Özellikleri/Avantajları : Yapıştırma kuvveti yüksektir

Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır

Uygulama sırasında çatlama, büzüşme, sarkma ve çökme yapmaz

Su buharı geçirgenliği yüksektir

Kolay hazırlanır ve uygulanır

Yanmaz.

Teknik Özellikleri :

 

 

 

Renk :

Gri

Kuru Birim Ağırlık:

1, 6 kg/m3

Basınç Dayanımı :

≥ 13 N/mm2

Eğilme Dayanımı :

≥ 3 N/mm2

 

Numunelerin deneyi gerekmeksizin, 2000/605/EC sayılı karara gore bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları icin verilmiştir.

 

Uygulama Bilgileri :

 

 

 

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C) - (+35°C)

Çalışma Süresi 20°C:

25 dakika

Dinlendirme Süresi :

10 dakika

Karışım Oranı :

6-7 lt su / 25 kg toz

 

Yüzey Hazırlığı : Uygulama yapılacak yüzeyler bütün yağlardan ve kirlerden ve tozdan arındırılmalıdır ve uygulamadan önce nemlendirilerek suya doyurulmalıdır.

Uygulama : Karıştırma kabına alınan 7 litre su üzerine 25 kg. lık Wegaser Bims ve gaz beton örme harcı yavaş yavaş boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar tercihen düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan malzeme 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha karıştırılıp uygulamaya geçilmelidir.

Yapıştırma harcı yatay ve düşey yüzeylere taraklı mala ile uygulanır. Yerleştirilen gaz beton üsten ve yandan tokmaklanarak oturtulur.

Direkt güneş ışığı altında, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlarda uygulama yapılmamalıdır.

Sarfiyat : 1, 5-2 kg/m2

Depolama Ömrü : Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 kat istifle, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri / Uyarılar: +5°C ile +35°C arasında kullanılmalıdır.

Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.

Kullanım suresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.

Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Renkli derz dolguların zarar görmemesi için, çamaşır suyu, tuzruhu, kireç sökücü̈ vb. temizlik

malzemelerinin derzlerin üzerine uygulanmasından kaçınılmalıdır.

Renk homojenliği açısından, son silme işlemi özenle yapılmalıdır.

Beyaz ve açık renk derz dolgularında sararmaya neden olabileceğinden, uygulama öncesinde seramiklerin suda bekletilmesinden kaçınılmalıdır. 

Malzeme çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için güvenlik veri broşürünü inceleyiniz.

Tehlike Uyarıları: R 36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayınız.

S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, eldiven, gözlük/maske kullanınız.

Xi: Tahriş edicidir.

 

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

Sorumluluk: Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İmperial ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve İmperial'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında İmperial'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle İmperial ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde İmperial tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan İmperial sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. İmperial’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün İmperial'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.