|
|
|
|
|
  • imperial
  • İMPERİAL
Wegaser Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı
 Ürün Adı : Wegaser Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı

Ürün Grubu : Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı

Tanım :          Çimento esaslı, kimyasal katkılar ve polimerler ile takviye edilerek üretilmiş ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması için özel hazırlanmış, pratik ve kolay uygulama imkanı sağlayan yapıştırma harcıdır.

Ambalaj Şekli : 25 kg’lık kraft torba

Renk : Gri

Standart : TSE K 112 Nisan 2011.

Kullanım Alanları : İç ve dış cephelerde mineral esaslı yüzeylere XPS, EPS, alıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

Özellikleri/Avantajları : Dayanıklı ve uzun ömürlüdür,

Yüksek mukavemetlidir,

Suya, dona, neme ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır,

Su buharı geçirgenliği yüksektir

Kolay hazırlanır ve uygulanır,

Yanmaz.

 

Teknik Özellikleri :

 

 

 

Renk :

Gri

Yapışma Dayanımı ( Mineral Yüzey Üzerine ):

≥ 0, 5 N/mm2

Yapışma Dayanımı ( EPS Yüzey Üzerine ):

≥ 0, 08 N/mm2

Basınç Dayanımı :

≥ 6 N/mm2

Eğilme Dayanımı :

≥ 2 N/mm2

 

Numunelerin deneyi gerekmeksizin, 2000/605/EC sayılı karara gore bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları icin verilmiştir.

 

Uygulama Bilgileri :

 

 

 

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C) - (+35°C)

Kabuklaşma Süresi :

20 dakika

Dinlendirme Süresi :

10 dakika

Karışım Oranı :

6 – 7 lt su / 25 kg toz

Dübellemeye başlama süresi :

Uygulamadan 24 saat sonra

 

Yüzey Hazırlığı : Uygulama yapılacak yüzey kalıp yağı, toz, boya, kir, deterjan vb. gibi tutunmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar uygulama öncesi İmperial tamir harçları ile onarılmalı, çok emici yüzeyler nemlendirilmelidir. Ayrıca yapıştırılacak olan ısı yalıtım levhasının kuru ve temiz olması sağlanmalıdır.

Uygulama : Karıştırma kabına alınan 6-7 litre su üzerine 25 kg’lık Wegaser Isı yalıtım levha yapıştırma harcı yavaş yavaş boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar tercihen düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan malzeme 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha karıştırılıp uygulamaya geçilmelidir.

Yapıştırma harcı uygulama yapılacak ısı yalıtım levhasının çevresine 4-5 cm. eninde ve 1 cm. kalınlığında mala ile uygulanır. Orta kısımlara uygun miktarda harç noktasal olarak sürülür. Levha taş yünü ise bu işlem yapıldıktan sonra yapıştırıcı yüzeyden sıyrılıp malzeme tekrar mala ile levhaya sürülerek taş yününün astarlanması sağlanmalıdır.

Levhaların kenarlarına ve yan yüzeylerine yapıştırıcı sürülmemelidir.

Hazırlanmış olan levha yapıştırılacak yüzeye hafif bir baskı ile aşağıdan yukarıya olacak şekilde, en altta su basman profiline oturtularak birbirine değecek şekilde sıralanır.

Yapıştırma mastar yardımı ile düzgün bir yüzey oluşturulacak şekilde iyice bastırılarak yapılır.

Direkt güneş ışığı altında, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlarda uygulama yapılmamalıdır.

Hazırlanan harç max. 3 saat içinde tüketilmelidir.

Sarfiyat :      4-5 kg/m2

Depolama Ömrü : Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 kat istifle, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri / Uyarılar: +5°C ile +35°C arasında kullanılmalıdır.

Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.

Kullanım suresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.

Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Dübel uygulaması için 24 saat beklenmelidir

Uygulamadan önce emici yüzeyler ıslatılmalı veya uygun astar ile astarlanmalıdır.

Malzeme çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için güvenlik veri broşürünü inceleyiniz.

Tehlike Uyarıları: R 36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayınız.

S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, eldiven, gözlük/maske kullanınız.

Xi: Tahriş edicidir.

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

Sorumluluk: Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İmperial ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve İmperial'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında İmperial'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle İmperial ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde İmperial tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan İmperial sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. İmperial’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün İmperial'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.