|
|
|
|
|
  • imperial
  • İMPERİAL
Wegatherm Dekoratif Tekstüre Son Kat Beyaz Sıvası

Ürün Adı : Wegaser Dekoratif Tekstüre Son Kat Beyaz Sıvası

Ürün Grubu : Mineral Esaslı Dekoratif Kaplama Sıvası

Tanım : Çimento esaslı, kimyasal katkılar, polimerler ile takviye edilerek üretilmiş, iç ve dış cephede dekoratif bir yüzey elde etmek için geliştirilmiş, yüksek performansa sahip pratik ve kolay uygulanan sıva malzemesidir.

Ambalaj Şekli : 25 kg’lık kraft torba

Renk : Beyaz

Standart : TSE 7847.

Kullanım Alanları : İç ve dış cephelerde Düzgün yapılmış kaba sıva, ince sıva, brüt beton, gaz beton ve kendini taşıyabilecek akrilik esaslı eski boyalı yüzeylere,

Isı yalıtım sistemlerinin tamamlayıcısı olarak dekoratif kaplama uygulamasında kullanılır.

Özellikleri/Avantajları : Yapıya doğal ve dekoratif bir görüntü kazandırır,

Boyaya hazır yüzey oluşturur,

Suya, dona, neme ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır,

Su buharı geçirgenliği yüksektir

Kolay hazırlanır ve uygulanır,

Uygulanan yüzeylere yüksek aderans sağlar

Yanmaz.

 

Teknik Özellikleri :

 

 

 

Renk :

Beyaz

Yapışma Dayanımı ( Mineral Yüzey Üzerine ):

≥ 0, 5 N/mm2

Basınç Dayanımı :

≥ 10 N/mm2

Eğilme Dayanımı :

≥ 4 N/mm2

 

Numunelerin deneyi gerekmeksizin, 2000/605/EC sayılı karara gore bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları icin verilmiştir.

 

Uygulama Bilgileri :

 

 

 

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C) - (+35°C)

Düzeltilebilme Süresi :

20 dakika

Dinlendirme Süresi :

10 dakika

Karışım Oranı :

6 lt su / 25 kg toz

 

Yüzey Hazırlığı : Uygulanacak yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Dekoratif sıva işlemine fileli sıva uygulamasından en az 48 saat sonra geçilmelidir; eğer dekoratif sıva yalıtım sisteminden başka bir alanda kullanılacaksa yüzey astarlanmalı, gerekli olan yerlerde İmperial ürünleriyle tamiri yapılmalıdır.

Uygulama : Karıştırma kabına alınan 6-7 litre su üzerine 25 kg’lık Wegaser tekstüre son kat beyaz Sıvası yavaş yavaş boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar tercihen düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan malzeme 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha karıştırılıp uygulamaya geçilmelidir.

Hazırlanan harç çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır. Uygulama kalınlığı malzeme içerisinde en iri tane boyutu dikkate alınarak ayarlanmalıdır. Uygulama yüzeyine plastik ya da poliüretan mala ile dairesel hareketlerle desen verilmelidir. Desen verilirken mala yüzeyi sık sık sıyrılmalıdır.

Geniş yüzeylerde malzemenin ara verilmeden kullanılmasına dikkat edilmelidir. Pencere balkon merkezlerinde bant ile çalışılması ve kör cephe uygulamalarında fuga ve derz açılarak uygulama yapılması önerilir.

+25 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama sonrasında ani su kaybını önlemek ve sıvanın sağlıklı priz almasını sağlamak için belirli aralıklarla yüzey sulanmalıdır.

Direkt güneş ışığı altında, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlarda uygulama yapılmamalıdır.

Boya uygulamasına geçmek için normal şartlarda 24 saat beklenmelidir.

Sarfiyat :      2, 5-3 kg/m2

Depolama Ömrü : Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 kat istifle, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri / Uyarılar: +5°C ile +35°C arasında kullanılmalıdır.

Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.

Kullanım suresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.

Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Sıvanın dayanıklılığını açısından uygulama sonrasında, hava koşullarına bağlı olarak belirli

aralıklarla yüzey sulanmalıdır

Direkt güneş ışığı altında uygulamayınız

Malzeme çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için güvenlik veri broşürünü inceleyiniz.

Tehlike Uyarıları: R 36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayınız.

S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, eldiven, gözlük/maske kullanınız.

Xi: Tahriş edicidir.

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

Sorumluluk: Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İmperial ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve İmperial'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında İmperial'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle İmperial ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde İmperial tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan İmperial sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. İmperial’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün İmperial'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.