|
|
|
|
|
  • imperial
  • İMPERİAL
Wegaser Tamir Harcı
 Ürün Adı : Wegaser Tamir Harcı

Ürün Grubu : Tamir Sıva ve Harçları

Tanım : Çimento esaslı, kimyasal katkılar, elyaf ve polimer ile takviye edilerek üretilen, yüksek performansa sahip, pratik ve kolay uygulama imkânı sağlayan, tek bileşenli yüzey tamir ve sıva harcıdır.

Ambalaj Şekli : 25 kg’lık kraft torba

Renk : Gri

Standart : TS EN 1504-3

Kullanım Alanları : İç ve dış cephelerin duvar ve tavanlarında

Kenar ve köşe tamiratında

Betonarme binalarda ve yapılarda gaz beton, brüt beton, prefabrik beton, briket tuğla vb. yüzeylerin tamiratında ve sıvanmasında

Beton elemanlarının estetik olarak tamiratında

Beton boşluklarının doldurulmasında ve çatlakların onarılmasında

Kırık prefabrik beton elemanlarının tamiratında

Seramik ve fayansların döşenmesinden önce, düzgün bir alt yüzey elde edilmesinde

Özellikleri/Avantajları : Tek seferde 2-10 mm kalınlıkta uygulanabilir

Polimer takviyelidir, yüzeye yüksek aderans sağlar

Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır

Uygulama sırasında çatlama, büzüşme, sarkma ve çökme yapmaz

Su buharı geçirgenliği yüksektir

Kolay hazırlanır ve uygulanır

Yanmaz.

Teknik Özellikleri :

 

 

 

Renk :

Gri

Kuru Birim Ağırlık:

1, 45 kg/m3

Basınç Dayanımı :

≥ 25 N/mm2

Eğilme Dayanımı :

≥ 5 N/mm2

Yapışma dayanımı:

≥ 1 N/mm2

 

Numunelerin deneyi gerekmeksizin, 2000/605/EC sayılı karara gore bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları icin verilmiştir.

 

Uygulama Bilgileri :

 

 

 

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C) - (+35°C)

Çalışma Süresi 20°C:

30 dakika

Dinlendirme Süresi :

10 dakika

Karışım Oranı :

4-5 lt su / 25 kg toz

 

Yüzey Hazırlığı : Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için, keski veya tesviye aletleri kullanarak yüzeyde oluşmuş gevşek ve hasarlı beton temizlenir.

Kazıma, fırçalama ve kum püskürtme metotları ile demir donatı üzerindeki pas temizlenmeli ve uygun bir antipas ile harçtan teması kesilmelidir.

Tamir edilecek yüzeyler bütün yağlardan ve kirlerden ve tozdan arındırılmalıdır

Uygulama yapılacak yüzey uygulamadan önce nemlendirilerek suya doyurulmalıdır.

Uygulama : 25 kg lık Wegaser Tamir Harcı, 4-5 lt su ile topak kalmayacak şekilde en az 3 dakika düşük devirli bir karıştırıcı mixer yardımıyla karıştırılır. Karışım 10 dakika dinlendirilip tekrar karıştırılır.

Daha sonra bir mala ile sürülerek ya da çarparak yüzeye uygulanır ve mala ile istenilen kalınlıkta düzeltilir.

Taze harca uygulama sırasında kesinlikle ilave su katılmamalıdır.

Geniş alanlarda uygulama yapılırken harç püskürtülerek uygulanabilir.

Sarfiyat : 1 mm kalınlık için 1, 3-2 kg/m2

Depolama Ömrü : Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 kat istifle, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri / Uyarılar: +5°C ile +35°C arasında kullanılmalıdır.

Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.

Kullanım suresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.

Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Renkli derz dolguların zarar görmemesi için, çamaşır suyu, tuzruhu, kireç sökücü̈ vb. temizlik

malzemelerinin derzlerin üzerine uygulanmasından kaçınılmalıdır.

Renk homojenliği açısından, son silme işlemi özenle yapılmalıdır.

Beyaz ve açık renk derz dolgularında sararmaya neden olabileceğinden, uygulama öncesinde seramiklerin suda bekletilmesinden kaçınılmalıdır. 

Malzeme çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için güvenlik veri broşürünü inceleyiniz.

Tehlike Uyarıları: R 36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayınız.

S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, eldiven, gözlük/maske kullanınız.

Xi: Tahriş edicidir.

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

Sorumluluk: Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İmperial ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve İmperial'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında İmperial'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle İmperial ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde İmperial tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan İmperial sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. İmperial’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün İmperial'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.