|
|
|
|
|
  • imperial
  • İMPERİAL
Topratherm Isı Yalıtım Levha Sıvası
 Ürün Adı : Topraser Isı Yalıtım Levha Sıvası

Ürün Grubu : Isı Yalıtım Levha Sıvası

Tanım : Çimento esaslı, kimyasal katkılar, polimerler ve elyaf ile takviye edilerek üretilmiş, ısı yalıtım levhalarının içeriden ve dışarıdan kaplanması için geliştirilmiş, pratik ve kolay uygulama imkânı sağlayan, suya darbeye ve hava koşullarına dayanıklı, uzun kullanım ve düzeltilebilme süresine sahip sıva harcıdır.

Ambalaj Şekli : 25 kg’lık kraft torba

Renk : Gri

Standart : TSE K 113 Nisan 2011.

Kullanım Alanları : İç ve dış cephelerde Isı yalıtım sistemlerinin tamamlayıcısı olarak fileli sıva uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri/Avantajları : Dayanıklı ve uzun ömürlüdür,

Çatlama riskini en aza indirir,

Suya, dona, neme ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır,

Su buharı geçirgenliği yüksektir

Kolay hazırlanır ve uygulanır,

Uzun kullanım ve düzeltilebilme suresine sahiptir

Yanmaz.

 

Teknik Özellikleri :

 

 

 

Renk :

Gri

Yapışma Dayanımı ( EPS Yüzey Üzerine ):

≥ 0, 08 N/mm2

Basınç Dayanımı :

≥ 6 N/mm2

Eğilme Dayanımı :

≥ 2 N/mm2

 

Numunelerin deneyi gerekmeksizin, 2000/605/EC sayılı karara gore bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları icin verilmiştir.

 

Uygulama Bilgileri :

 

 

 

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C) - (+35°C)

Kabuklaşma Süresi :

25 dakika

Dinlendirme Süresi :

10 dakika

Karışım Oranı :

6 – 7 lt su / 25 kg toz

 

Yüzey Hazırlığı : Uygulanacak levha yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Sıva işlemine; levhaların yapıştırılmasından en az 48 saat sonra geçilmelidir. .

Uygulama : Karıştırma kabına alınan 6-7 litre su üzerine 25 kg’lık Topraser Isı yalıtım levha Sıvası yavaş yavaş boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar tercihen düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan malzeme 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha karıştırılıp uygulamaya geçilmelidir.

Sıva harcı 4x4 mm. lik taraklı çelik mala ile levha yüzeyine sürülür. Köşe ve pencere profilleri monte edilir. Pencere ve kapı köşeleri . çapraz sıva filesi ile takviye edilir. İmperial sıva filesi birleşme yerlerinden 10 cm. üst üste bindirilerek mala ile sıva kurumadan dış cepheye yakın olacak şekilde (yaklaşık 1-1, 5 mm) yüzeye gömülür ve sıva yüzeyi düzeltilir.

Uygulama sonucu oluşan sıva kalınlığı yaklaşık 4 mm olmalıdır.

+25 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama sonrasında ani su kaybını önlemek ve sıvanın sağlıklı priz almasını sağlamak için belirli aralıklarla yüzey sulanmalıdır.

Direkt güneş ışığı altında, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlarda uygulama yapılmamalıdır.

Hazırlanan harç max. 3 saat içinde tüketilmelidir.

Sarfiyat : 4, 5-5 kg/m2

Depolama Ömrü : Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 kat istifle, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri / Uyarılar: +5°C ile +35°C arasında kullanılmalıdır.

Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.

Kullanım suresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.

Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Sıvanın dayanıklılığını açısından uygulama sonrasında, hava koşullarına bağlı olarak belirli aralıklarla yüzey sulanmalıdır

Malzeme çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için güvenlik veri broşürünü inceleyiniz.

Tehlike Uyarıları: R 36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayınız.

S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, eldiven, gözlük/maske kullanınız.

Xi: Tahriş edicidir.

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

Sorumluluk: Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İmperial ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve İmperial'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında İmperial'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle İmperial ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde İmperial tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan İmperial sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. İmperial’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün İmperial'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.